COPLANA

Desinfekzioa

Desinfekzioa bakteriak, birusak, onddoak eta orantzak kontrolatuak mantentzeko erabiltzen den trataera da. Desinfekzioak bi modutara burutu daitezke: eragileen ebidentzia sortu aurretik burutu hauen agerpena saihesteko edo eragileen agerpena detektatu ostean sortutako arazoa konpontzeko.

Coplanan uste dugu aproposena desinfekzioa sei hilez behin egitea dela, gaixotasun kantitate handi baten sortzaile diren bakterien,birusen,onddoen eta orantzen agerpena saihestuz.
Jadanik detekzioa produzitu izanaren kasuan, infekzioaren iturria aurkitzea lehentasunezkoa da, arazoa konpontzeko neurri hoberenak hartzeko eta etorkizunean infekzio gune bat saihesteko.

Bi kasuetarako Coplanak aniztasun handiko desinfektatzaileak erabilgarri ditu, tratamendu hobezina ziurtatuz haurtzaindegietan, tabernetan, hoteletan,osasun etxeetan… erabiltzaileen osasuna eta trataera aurrera eraman den instalazioen egoera arriskuan jarri gabe.

© 2022 Coplana - ThinkIt Studio